top of page
  • Writer's pictureAngelica

Tips på hur man får igång lymfsystemet

Updated: Oct 3, 2018

Japp då har jag gett mig in på högt vatten kände jag!

Det gick ju inte att skriva, förklara och göra sig förstådd om detta utan har fått ge mig på att göra en video till er, hua mig!

Som ni förhoppningsvis förstår men som jag glömmer säga är att torrborstningen självklart ska ske utan kläder på! Missade den lilla detaljen 🙈

Ha en fin dag alla!


#lymfsystemet #lymfa #torrborsta

618 views4 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page